CO JE TO EKRK

Evropský klub realitních kanceláří - EKRK je síť spolupracujících a vzájemně se podporujících realitních kanceláří v mezinárodním měřítku. Tuto síť tvoří dnes již několik set realitních kanceláří prakticky z celého světa. Jen v domovské zemi České republice je členy EKRK více než 60 realitních kanceláří s takřka celoplošným pokrytím území státu. Členy EKRK jsou významné české realitní kanceláře. Sídlo EKRK je v srdci Olomouce, ulice Riegrova č.p. 6.

ČLENSTVÍ V KLUBU EKRK

Členství v klubu EKRK přináší našim členům hned několik výhod, napomáhajících k obchodnímu růstu jejich realitních společností. Samotná záštita klubu je pro klienty jednotlivých firem zárukou kvality poskytovaných služeb a realizaci obchodních případů na profesionální úrovni. Služby pro naše členy rozšiřujeme a zlepšujeme dle vývoje tržního prostředí a poptávky ze strany členské základny.

Představení společnosti

PROČ BÝT ČLENEM EKRK

Současný trh se neustále vyvíjí a sledovat trendy ve všech oblastech prodeje a marketingu je prakticky nemožné. Proto máme síť spolupracujících partnerů, kteří jsou profesionály ve svém oboru a rádi Vám pomohou s oblastí jejich zaměření. Každý člen má tak v případě zájmu možnost využít zvýhodněných služeb, které Vám pomohou odlišit se od konkurence a nabídnout tak komplexní služby a zákaznický servis na velmi vysoké úrovni. Patří sem právní služby, energetický audit nemovitostí, finanční servis či dotační management.

HLAVNÍ VÝHODY ČLENSTVÍ V KLUBU EKRK

TECHNOLOGIE EKRK-SOFT

Dnešní informační doba klade na majitele realitních kanceláří značné požadavky na neustálou inovaci informačních technologií. Proto členům EKRK nabízíme propracovaný informační systém ke správě jejich realitní kanceláře a ke zjednodušení importu nabízených zakázek na webové stránky a inzertní servery. EKRK-soft umožňuje správu veškerých zakázek, propojení poptávky s nabídkou, evidenci jejich aktuálního stavu a přehled všech aktivit jednotlivých zájemců. Další podstatnou funkcí je přehled obchodních aktivit jednotlivých makléřů, na jehož základě je možné z dostupných statistik vyhodnocovat slabá místa jak náborového, tak prodejního procesu. Díky těmto informacím lze průběžně zlepšovat efektivitu práce jednotlivých pracovníků, tvořit jasně stanovené cíle a navyšovat počet realizovaných obchodních případů.

INZERTNÍ MAGAZÍN EKRK

Inzertní magazín EKRK vychází již pátým rokem a v mnoha regionech se stal zavedeným a oblíbeným realitním katalogem. V současné době se tato forma propagace stále více rozšiřuje mezi jednotlivými členy EKRK, především pro její dobré cílení na trhu a možnosti propojení aktivit více realitních kanceláří. Výhodou je jak společné naplnění inzertního magazínu zajímavou nabídkou z každé RK, tak také značná úspora nákladů na výrobu a distribuci tištěné inzerce. V neposlední řadě slouží výborně také jako nástroj pro náběr nových zakázek a prostředek pro prezentaci všech nabízených služeb dané realitní kanceláře. Každá inzerující RK může navíc zveřejnit jako část své prezentace, představení partnera z oblasti svých poskytovaných služeb a podělit se s ním díky jeho propagaci o náklady spojené s výrobou magazínu.

MLS SYSTÉM

MLS sytém, neboli multiplelistingsystem, je systémem internetové aplikace EKRK, ve kterém mají realitní kanceláře možnost sdílet své nabídky a poptávky nemovitostí s ostatními členy EKRK a párovat je dle aktuálních parametrů dané zakázky. Tato forma spolupráce je moderním trendem na současném trhu s nemovitostmi a nabízí možnost snižování nákladů na propagaci jednotlivých obchodních případů a rozšiřuje možnosti oslovení koncových zákazníků. Díky tomu propojení, mohou jednotlivé RK realizovat své obchody i v místech, kde nemají dosah své působnosti a kde pomocí MLS mohou díky spolupráci s místní RK klientům nabídnout záruku profesionálních služeb u realizovaných obchodních případů. O výši rozdělení provize z daného obchodního případu se dohodnou obě zúčastněné RK.

WEBOVÉ ŠABLONY

Jedním ze základních prezentačních nástrojů realitní kanceláře je webová stránka. Díky neustálému rozvoji internetového prostředí však není jednoduché ani levné, stále zlepšovat vlastní internetovou stránku a investovat nemalé finanční prostředky pro její revitalizaci. Všem našim členům nabízíme možnost využití naší webové šablony, kterou máme možnost přizpůsobit vizuálu dané realitní kanceláře. Tuto šablonu neustále zlepšujeme a upravujeme dle vývoje a poptávky trhu. Průběžný rozvoj internetového prostředí klade nároky na neustálý vývoj webových stránek a to i v závislosti na rozšiřování možností moderní prezentace na mobilních zařízeních, nebo na rozvíjející se požadavky jak detailního popisu každé nemovitosti, tak struktury a dosahu služeb v jejím okolí. Na základě tohoto vývoje je naše webová šablona průběžně inovována a neustále tak drží krok se současným trendem webových stránek a poptávaných služeb a informací ze strany koncového zákazníka.

VÝHODNÁ INZERCE / EXPORT DAT

Každá realitní kancelář investuje nemalé finanční prostředky do inzerce na internetových inzertních realitních portálech. Díky naší členské základně nabízíme všem našim členům možnost zvýhodněné inzerce na nejnavštěvovanějších inzertních serverech a portálech, pro cílenou a efektivní propagaci svých nemovitostí. Zakázky lze na tyto servery exportovat pomocí EKRK-softu a následně lze sledovat jejich návštěvnost, na jednotlivých inzertních portálech a pracovat tak s jejich aktuální poptávkou. Díky exportním můstkům EKRK-softu, pak nemusí zakázky makléři zadávat na jednotlivé portály ručně, ale vše mohou jednoduše a pohodlně ovládat přes rozhraní našeho softwaru EKRK-soft.

ŠKOLÍCÍ SYSTÉM / MARKETINGOVÁ PODPORA

Společnost EKRK, se v průběhu roku stará nejen o aktivity spojené s aktivní komunikací s členskou základnou a propagací novinek společnosti EKRK, v průběhu roku realizuje pro své členy řadu školení a webinářů, které zaměřuje na zajímavá témata a aktuální novinky na trhu.Témata našich školení zaměřujeme na problematiku týkající se jak makléřské, tak manažerské práce. Veškeré použité informace a materiály čerpáme z dlouholeté praxe a zkušeností v obchodování na realitním trhu a zapracováváme do nich moderní inovace dnešní doby. Vzdělávání jednotlivých pracovníků a reakce na změny na realitním trhu, jsou základním aspektem k budování vlastního dobrého jména a také rozhodujícího náskoku nad konkurencí.

SPOLEČNÝ SERVER EKRK.CZ

Společný server www.ekrk.cz slouží ke komplexní prezentaci klubu, jeho členů a jednotlivých zakázek. V současné době funguje ve čtyřech jazykových mutacích a naši členové na něm inzerují více jak 6 tisíc zakázek. Široká veřejnost se zde může dočíst informace o našem klubu, strukturu společnosti a její vedení, ale také základní filozofii EKRK a její postavení na českém trhu. Členské realitní kanceláře pak mohou v členské sekci využít k vlastní činnosti vzory veškerých právních smluv a materiálů potřebných pro realizaci obchodních případů a k vlastní komunikaci s klienty. Smlouvy i dokumenty aktualizujeme dle aktuálních zákonů pro 100% naplnění právní účinnosti a záruku profesionálních služeb.

ZÁŠTITA ZÁRUKOU PROFESIONALITY

Klub EKRK je obchodní společností, která sdružuje pod svou záštitu vybrané realitní kanceláře, u kterých jsou dle daných hodnotících kritérií posuzovány parametry etického kodexu a profesionality poskytovaných služeb na realitním trhu. Garancí poskytovaných služeb na profesionální úrovni, napomáhá EKRK svým členům nejen k obchodnímu růstu, ale také k rozvoji vlastní RK v oblasti komunikace a vztahu s koncovým zákazníkem. Vzdělávání makléřů, rozvoj a rozšíření nabízených služeb o další garantované služby, ale také 100% právní a smluvní servis podporuje růst členských RK. Každý člen získá při vstupu do klubu nálepku pro označení své provozovny, průkaz makléře EKRK amožnost využití klubového loga EKRK na veškerých propagačních a reklamních materiálech, plachtách a tiskovinách.

ŠETŘENÍ NÁKLADŮ

Seskupováním aktivit našich členů máme přístup ke slevám a benefitům u našich partnerů a výhody slev či zvýhodněných nabídek pak můžeme zprostředkovat k využití všem našim členům a jejich firemní struktuře. Výhodné podmínky zprostředkováváme mimojiné také v oblasti finančních produktů, dotačního managementu firem, energetické optimalizace nemovitostí, ale také například v úspoře za mobilní služby, v reklamě či marketingu. Pravidelně naše členy informujeme o aktuálních slevách, nabídkách pomocí zpravodaje EKRK, rozesílaného v datové podobě emailem.

"Evropský klub realitních kanceláří vám pomáhá být úspěšnými na dnešním trhu nemovitostí"