Zemědělský pozemek v Horních Domaslavicích - 1 578 m2

Nabízíme vám exkluzivně v rámci probíhajícího insolvenčního řízení pozemek p.č. 845, orná půda, zapsaný na LV č. 51, k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice. Jedná se o pozemek přístupný přes pozemky jiných vlastníků ve tvaru nepravidelného obdélníku o šířce přibližně 55 m a délce přibližně 28 m. Hranice pozemků nejsou v terénu vyznačeny. Pozemky jsou rovinaté až mírně svažité, neoplocené, neudržované, nevyužívané. Okolní zástavbu tvoří převážně rodinné domy a volné pozemky. Nemovitá věc není pronajímána. Primární využití je hospodářské využití půdy. Stavět lze velmi omezeně, pouze jako funkční stavba pro obhospodařování, ochranu přírody, chov dobytka a pod. Obec Horní Domaslavice leží v okrese Frýdek-Místek na historickém území Těšínského Slezska. V místě základní občanská vybavenost: OÚ, MŠ, praktický lékař, obchod, restaurace, sportoviště. Prodej výše uvedeného pozemku se uskutečňuje v přímém prodeji nejvyšší nabídce mimo dražbu. Předložená cenová nabídka se po přijetí předkládá insolvenčnímu správci a zajištěnému věřiteli. Znalecký posudek na vyžádání k dispozici. Prodejem nemovitosti zanikají ze zákona veškeré finanční zástavy na nemovitosti.

1 200 000 Kč
Č.zakázky: IR1932022
Lokalita:
Město: Dolní Domaslavice
Typ objektu: Pozemky
Druh: zemědělská půda
Elektřina: ne
Voda: ne
Plocha: 15782 m2
Užitná plocha: -
Zastavěná plocha: -
Obytná plocha: -
Plocha pozemku: -