Soubor pozemků, k.ú. Horní Bojanovice, okr. Břeclav

Insolvenční správce Mgr. David Švrček, se sídlem Ak. Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové tímto nabízí k prodeji mimo dražbu soubor pozemků (orná půda, ostatní plocha, vinice, lesní pozemek, TTP):

A) 8 pozemků (p.č. 1676/49, 1676/93, 1676/400, 1919/28, 1919/105, 1919/106, 1919/189, 1919/190) v katastrálním území Horní Bojanovice, okres Břeclav, LV č. 1035. Jde převážně o ornou půdu o celkové výměře 7.158 m². Bližší informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku ze dne 12. 3. 2021, dle kterého byla určena cena obvyklá 214.500,- Kč. Prodej bude uskutečněn kupní smlouvou, kterou uzavře insolvenční správce se zájemcem s nejvyšší nabídkou kupní ceny.

B) Spoluvlastnický podíl id. 1/24 k pozemku parc. č. 3780/1 – vinice, výměra 11.804 m² - v katastrálním území Horní Bojanovice, okres Břeclav, LV č. 630. Bližší informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku ze dne 12. 3. 2021, dle kterého byla určena cena obvyklá předmětného podílu v částce 13.300,- Kč. Prodej bude uskutečněn kupní smlouvou, kterou uzavře insolvenční správce se zájemcem s nejvyšší nabídkou kupní ceny.

C) Spoluvlastnický podíl id. 2/24 k 7 pozemkům (p. č. 139/25, 2761/33, 2761/71, 2761/129, 3537/112, 3537/126, 3537/207) o celkové výměře 5.655 m² - v katastrálním území Horní Bojanovice, okres Břeclav, LV č. 11162. Bližší informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku ze dne 12. 3. 2021, dle kterého byla určena cena obvyklá předmětného podílu v částce 15.100,- Kč. Prodej bude uskutečněn kupní smlouvou, kterou uzavře insolvenční správce se zájemcem s nejvyšší nabídkou kupní ceny.

Cenové nabídky zasílejte do 20. 11. 2021 na e-mail: insolvence@aksvrcek.cz, prostřednictvím datové schránky: hhm7s9y nebo písemně na adresu: Mgr. David Švrček, ins. správce, Ak. Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové. Mobil: +420 724 283 566. Výše uvedený znalecký posudek Vám zašleme na vyžádání.

Cena v RK
Č.zakázky: N/RSHK/142/21
Lokalita: Horní Bojanovice
Město: Horní Bojanovice
Typ objektu: Pozemky
Druh: zemědělská půda
Plocha: 8121 m2
Užitná plocha: -
Zastavěná plocha: -
Obytná plocha: -
Plocha pozemku: -