Prodej truhlářské dílny, Plotiště n/L., HK, pozemek 2.906 m2

Prodej objektu dílny 1, č.p. 743, kat. úz. Plotiště nad Labem. Jedná se o jednoduchou stavbu. Objekt je jednopodlažní s lehkou sedlovou střechou. Stavba není podsklepená. Zastřešení neumožňuje vznik podkroví. Objekt je založen na základových pasech a základové desce. Svislé nosné konstrukce jsou z keramických bloků, stažené věncem. Vodorovná stropní konstrukce je tvořena spodní pásnicí krovové soustavy s podhledem ze SDK. Zastřešení dílny je vazníkovým krovem s mírným spádem. Střešní krytina je z vlákno-cementové vlnovky, klempířské konstrukce schází. Vnější povrchy jsou vápenné omítky bez finální úpravy (vrstvy). Vnitřní omítky jsou vápenné hladké. V dílně je proveden rozvod elektro (220/380V), vodovod (teplá i studená voda) a kanalizace. Topení je řešeno kotlem na pevná paliva s rozvodem tepla v podlaze objektu. Užitná plocha dílny je 125 m2, výška 3 m.

Rozestavěná hala stojící dle pořizovaného geometrického plánu na pozemku parc. č. 1275/10 (stávající stav v KN na pozemku parc. č. 1275/27) má užitnou plochu cca 242 m2, zastavěnou plochu 264 m2 a výšku 3,35 m. Dřevěná sendvičová stavba s tloušťkou stěn do 24 cm je postavena na základových pasech, krov je dřevěný sbíjený, střešní krytina plechová. Vrata jsou dřevěná kovová segmentová, okna dřevěná s izolačním 2 sklem. Povrch podlah je cementový potěr. Vytápění chybí, proveden rozvod v podlaze.

Jde o prodej nemovitých věcí sepsaných do majetkové podstaty dlužníka v rámci vedeného insolvenčního řízení. Předmětné nemovité věci tvořící funkční celek č. 2, a to pozemky parc. č. St. 1174, jehož součástí je stavba truhlářské dílny č.p. 743 a geometrickým plánem nově oddělený a scelený pozemek parc. č. 1275/10 s rozestavěnou stavbou haly budou prodány zájemci s nejvyšší nabídkou, prodej bude podléhat souhlasům zajištěných věřitelů a soudu. V případě zájmu o bližší informace, k termínům prohlídek a podmínkám prodeje, nás prosím kontaktujte e-mailem na info@rshk.cz.

Nabídku funkčního celku č. 1 s RD č.p. 635 s kotci pro psy, zahradním domkem, pergolou, zahradním jezírkem a pozemky o celkové výměře 2.067 m2 naleznete pod č. N/RSHK/157/22. Znalecké posudky na vyžádání.

Cena v RK
Č.zakázky: N/RSHK/158/22
Lokalita: Plotiště nad Labem
Město: Hradec Králové
Typ objektu: Komerční objekty
Druh: jiný
Odpad: veřejná kanalizace
Elektřina: 220/380
Voda: obecní vodovod
Plocha: -
Užitná plocha: 125 m2
Zastavěná plocha: -
Obytná plocha: -
Plocha pozemku: 2906 m2
Energetická náročnost:G