prodej podílů na pozemcích Struhařov u Mnichovic

Nabízíme Vám exklusivně v rámci probíhajícího insolvenčního řízení KSPH 62 INS 3626 / 2021 dlužníka Radka Eliáše spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na pozemku p.č. 651/3 zapsáno na LV č. 567, k.ú. Struhařov u Mnichovic, obec Struhařov, vedeno Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, okres Praha – východ a spoluvlastnický podíl o velikosti 2/6 na pozemcích p.č. 346/4, 630/7, 632/69 zapsáno na LV č. 669, k.ú. Struhařov u Mnichovic, obec Struhařov, vedeno Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, okres Praha – východ.

LV č.669
Pozemky p.č.630/7 a p.č.632/69 protáhlého obdélníkového tvaru se nachází jižně od hranice zastavěného území obce, západně od silnice Struhařov Ondřejov. Pozemky spolu sousedí. Nejsou v terénu vyznačené. Jsou přístupné přes obecní zemědělský pozemek. Jsou součástí zemědělsky obdělávaného celku. Pozemky jsou evidované ve veřejném registru půdy, kultura orná půda.
Pozemek p.č.346/4 nepravidelného tvaru severně sousedí s lesním porostem u silnice Struhařov Mnichovice. Není v terénu vyznačený. Je západně skloněný, přístupný přes zemědělské pozemky jiných vlastníků. Je součástí zemědělsky obdělávaného celku. Pozemek je evidovaný ve veřejném registru půdy, kultura trvalý travní porost a orná půda.

LV č.567
Pozemek p.č.651/3, protáhlého úzkého tvaru se nachází v širším centru obce, podél hlavní průjezdní komunikace obcí. Je bez staveb a trvalých porostů situovaný mezi chodníkem a oplocením pozemků p.č.651/13 a p.č.651/14. Přístup k výše uvedeným pozemkům je možný přes předmětný pozemek. Probíhá převod spoluvlastnického podílu k předmětným pozemkům na vlastníka pozemků p.č.651/13 a p.č.651/14. Pozemek není v terénu vyznačený.

PRODEJ BUDE USKUTEČNĚN SE ZÁJEMCEM, KTERÝ PODÁ NEJVYŠŠÍ CENOVOU NABÍDKU. CENA UVEDENÁ V INZERCI JE MINIMÁLNÍ KUPNÍ CENA.

99 000 Kč
Č.zakázky: PB6/2022
Lokalita: Struhařov u Mnichovic
Město: Struhařov
Typ objektu: Pozemky
Druh: zemědělská půda
Plocha: -
Užitná plocha: -
Zastavěná plocha: -
Obytná plocha: -
Plocha pozemku: -