prodej podílu 1/2 na pozemcích Lanžhot

Nabízíme Vám exklusivně v rámci probíhajícího insolvenčního řízení KSBR 27 INS 23388 / 2020 dlužníka Davida Hoferka Podíl 1/2 na nemovitostech:

- pozemek par. č. 2888 (756 m2)
- pozemek par. č. 2978 (3253 m2)

zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, v k. ú. Lanžhot,v obci Lanžhot, na listu vlastnictví č. 1084.

Pozemek parc.č. 2888, k.ú. Lanžhot o výměře 756 m2 je v KN evidován jako pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK). Jedná se o pozemek, který není v terénu přesně vyznačen, je součástí většího obhospodařovávaného celku jako orná půda. Jedná se o rovinatý pozemek.
Dle databáze ČAP pro stanovení rizika záplav je oceňovanému pozemku přiřazen stupeň 4., tedy stupeň s klasifikací rizika VYSOKÉ.
Pozemek parc.č. 2978, k.ú. Lanžhot o výměře 3 253 m2 je v KN evidován jako pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK). Jedná se o pozemek, který není v terénu přesně vyznačen, je součástí většího obhospodařovávaného celku jako trvalý travní porost. Jedná se o rovinatý pozemek.
Dle databáze ČAP pro stanovení rizika záplav je oceňovanému pozemku přiřazen stupeň 4., tedy stupeň s klasifikací rizika VYSOKÉ.

PRODEJ BUDE USKUTEČNĚN SE ZÁJEMCEM, KTERÝ PODÁ NEJVYŠŠÍ CENOVOU NABÍDKU. CENA UVEDENÁ V INZERCI JE MINIMÁLNÍ KUPNÍ CENA.

60 000 Kč
Č.zakázky: PB7/2022
Lokalita: Lanžhot
Město: Lanžhot
Typ objektu: Pozemky
Druh: zemědělská půda
Plocha: -
Užitná plocha: -
Zastavěná plocha: -
Obytná plocha: -
Plocha pozemku: -