prodej 1/2 garáže v Horním Benešově

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSBR 44 INS 15383 / 2021 dlužníka Jana Plánky následující majetek:

Spoluvlastnický podíl 1/2 na nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál, v k. ú. Honí Benešov, v obci Horní Benešov, na LV č. 542:
pozemek parc. č. 874 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2
stavba bez čp/če – garáž

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu soudu a věřitelského výboru

Bližší informace a případné nabídky lze posílat na e-mail blumtrittova@zizlavsky.cz, nebo tel. č. 224 947 055.

75 000 Kč
Č.zakázky: PB5/2022
Lokalita: Horní Benešov
Město: Horní Benešov
Typ objektu: Malé objekty, garáže
Druh: garáže
Plocha: -
Užitná plocha: 26 m2
Zastavěná plocha: 26 m2
Obytná plocha: -
Plocha pozemku: 26 m2