Objekt bývalé kotelny s pozemky, N. Město n/ Met.- Malecí

Nabízíme objekt bývalé kotelny o zast. ploše 194 m2 s přilehlými pozemky o cel. výměře 1.743 m2 na sídlišti Malecí u domu čp. 641. Tato stavba již neslouží původnímu účelu, veškeré vnitřní vybavení (kotle a rozvody) jsou vybourány a objekt je zcela prázdný. Jednopodlažní budova jednoduše zděná bez zvláštního vybavení, zdivo cihelné tl. 45 cm. Stropy panelové rovné nespalné, střešní konstrukce plochá, krytina živičná vícevrstvá. Vnitřní omítky vápenocementové, štukové a hladké, fasáda břízolitová. Vnitřní prostor je ve dvou úrovních,v nižší části byla vlastní kotelna, v horní části místnost obsluhy, hygienické zařízení (WC a sprcha) a regulační stanice plynu. Propojení obou úrovní je ocel. schodištěm. Podlahy betonové s cementovým potěrem, dlažby. Elektroinstalace motorová i světelná, hl. jistič 32A, bleskosvod. Rozvod studené vody (není boiler na TUV). Vnitřní kanalizace z koupelny, WC a kotelny. V kotelně je přečerpávací jímka. Je zde zaveden plyn středotlaký s regulační stanicí v objektu. Stáří stavby je z r. 1967, v r. 2000 byla provedena část. rekonstrukce, spočívající v nové technologii kotelny. Disp.: prostor bývalé kotelny (76,12 m2), sklad (61,13 m2), místnost obsluhy, WC, sprcha, chodba. Stavba je na st. pozemku p.č. 1034, který je zcela zastavěn. Pozemek p.č. 614/5 - ost. plocha - je okolo celého objektu a jsou zde některé venkovní úpravy přináležející ke stavbě (vodov., kanalizační i plyn. přípojka, zpevněné plochy, venkovní schodiště, atd. Tyto pozemky jsou podle ÚP zařazeny mezi plochy k bydlení v byt. domech s možným částeč. nebytovým využitím, přípustné využití je dále dětské hřiště, sport. plochy, veřejná zeleň, dopravní a techn. infrastruktura související s hl. využitím, parkování a odstavné plochy pro potřebu dané lokality, ve vstupních podlažích možnost umístění služeb, drobných obch. jednotek bez rušivých vlivů na okolí, stravovací zařízeni s denním provozem. Další pozemek je 614/4 a jsou na něm náletové dřeviny. Podle ÚP je toto území zeleně na veř. prostranstvích.

2 380 000 Kč
Č.zakázky: 918-180871
Lokalita: Nové Město nad Metují
Město: Nové Město nad Metují
Typ objektu: Komerční objekty
Druh: jiný
Plyn: plynovod
Odpad: veřejná kanalizace
Elektřina: 220/380
Voda: obecní vodovod
Plocha: 1743 m2
Užitná plocha: 170 m2
Zastavěná plocha: 194 m2
Obytná plocha: 170 m2
Plocha pozemku: 1743 m2
Energetická náročnost:G