PŘEDSTAVENÍ EKRK

Evropský klub realitních kanceláří - EKRK, je obchodní sdružení které svou působností zaštiťuje členské realitní kanceláře, pomáhá jim s jejich obchodním růstem a dohlíží na jejich vystupování na trhu s nemovitostmi, pod stanoveným etickým kodexem klubu. Školící a informační systém EKRK, napomáhá ke zkvalitňování služeb členských realitních kanceláří a k realizaci obchodních případů na profesionální úrovni. Každý makléř s průkazem Evropského klubu realitních kanceláří musí dodržovat pravidla klubu, která svou podstatou naplňují garanci profesionálních služeb a reprezentují tak dobré jméno a pověst klubu EKRK.

ČLENSTVÍ V KLUBU EKRK

Členství v klubu EKRK přináší našim členům hned několik výhod, napomáhajících k obchodnímu růstu jejich realitních společností. Mezi hlavní výhody patří možnost využívání softwaru pro správu realitní kanceláře EKRK-soft, dále webové šablony pro tvorbu moderních internetových stránek, MLS systém pro sdílení zakázek a také inzertní magazín a řadu partnerských slev.

Představení společnosti

ETICKÝ KODEX ČLENA EKRK

Etický kodex EKRK

Motto: „Důvěřovat každému je stejně pochybné jako nedůvěřovat nikomu“


  1. Realitní makléř hájí zájmy svého klienta jako své vlastní.
  2. Realitní makléř neuvede klienta vědomě v omyl, nezamlčuje žádné skutečnosti týkající se obchodů, které sjednává.
  3. Realitní makléř vždy jedná podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
  4. Realitní makléř volí takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.
  5. Realitní makléř koná vždy jen v tom rozsahu, jenž mu byl klientem svěřen.
  6. Realitní makléř nepřekročí nikdy své kompetence plynoucí z pracovních popisů a činnosti a z pověření klienta.
  7. Realitní makléř nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace poskytnuté klientem a to ani po ukončení spolupráce a chrání jeho osobní data.
  8. Realitní makléř jedná vždy čestně a kvalifikovaným způsobem v souladu s dobrými mravy a zásadami EKRK
  9. Realitní makléř svým chováním reprezentuje značku EKRK, zvyšuje prestiž realitního makléře a profesionalitu obchodu s nemovitostmi.
  10. Realitní makléř neustále zvyšuje svou odbornou kvalifikaci v zájmu dalšího zkvalitnění svých služeb klientům.

Realitní makléř se řídí vždy a to bez výjimky tímto Etickým kodexem EKRK

PODPORA ČLENA EKRK / ZÁRUKA PROFESIONALITY

Každý člen Evropského klubu realitních kanceláří může garantovat svým zákazníkům profesionální služby.

- možnost využití EKRK-softu pro řízení a správu realitní kanceláře, propojenou s webem realitní kanceláře
- propojení nemovitostí pomocí systému MLS, pro plošnou spolupráci v prodeji a pronájmu realit
- zvýhodněné podmínky a slevy na nejlepších inzertních realitních portálech, při využití exportu dat z EKRK-softu
- každý člen obdrží nálepku pro označení své provozovny, jako garanci profesionálních služeb zákazníkům
- možnost propagace partnerství klubu EKRK na vlastních marketingových a reklamních materiálech
- informace a školení o právních novinkách a zákonech spadajících do náplně služeb realitní kanceláře
- marketingová podpora jednotlivých členů pomocí propagace klubu EKRK při jeho reklamních aktivitách
- každoroční sjezd členů EKRK za účelem zlepšování služeb a propojení zkušeností členů na realitním trhu
- další výhody, slevy a bonusové programy sjednané pro členskou základnu klubu

"Evropský klub realitních kanceláří vám pomáhá být úspěšnými na dnešním trhu nemovitostí"